top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Kratko poročilo o aktivnostih Kluba Korošcev Ljubljana v obdobju od septembra 2014 do septembra 2015

Delovanje Kluba Korošcev Ljubljana (oziroma KKL-a, kot ga člani z veseljem kratko poimenujemo) je bilo v obdobju od septembra 2014 do septembra 2015 zelo pestro, saj smo organizirali redna mesečna društvena srečanja, ki jih imenujemo »okrogle mize«, imeli smo občni zbor, na plesnih vajah plesne sekcije smo se pripravljali na Koroški večer s plesom, ki smo ga kot vsako leto tudi letos organizirali drugo soboto v mesecu marcu v hotelu Slon, avanturistična sekcija je organizirala obisk Festivala solzic na Koroškem, jadralska sekcija jadranje po Tržaškem zalivu, golfska sekcija igranje golfa, člani kuharske sekcije so pridno kuhali v Ljubljani in v Kotljah, ukvarjali pa smo se tudi s Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije (TIRS), ki je na podlagi anonimne prijave po telefonu v našem društvu opravljal »nadzor nad oglaševanjem in prodajo izleta v Maroko«, ki ga je lani avanturistična sekcija našega društva v dneh od 29.5. do 5.6.2014 organizirala za člane društva.


Pa si na kratko poglejmo, kako so v obravnavanem obdobju potekale aktivnosti KKL-a:

Četrtek, 4. september

Lanska jesenska srečanja smo začeli kulturno - spoznavali smo slovenski glasbeni svet - Slovensko filharmonijo, kjer nas je gostil njen direktor Damjan Damjanovič. Na okrogli mizi smo ugotovili, da je Slovenska filharmonija ugledna ustanova, saj ima več kot tristoletno zgodovino: konec 1701. leta se je na domu ljubljanskega patricija Janeza Bertolda pl. Höfferja zbralo nekaj enako mislečih in sklenilo ustanoviti Akademijo filharmonikov, ki je delovala po italijanskih vzorih. Kot Korošči smo bili ponosni, ko je ugledni glasbeni strokovnjak Primož Kuret Damjana Damjanoviča označil za enega najpomembnejših direktorjev v zgodovini Slovenske filharmonije, kar se odraža predvsem na koncertih, kot je poudaril.

Torek, 14. oktober

Ker je dosedanjim organom kluba potekel mandat, so društveni člani na občnem zboru najprej poslušali poročila o preteklem delovanju, nato pa smo soglasno sprejeli nov temeljni akt in v skladu z njim soglasno izvolili novo klubsko vodstvo. Za delovanje KKL-a sedaj skrbimo: mag. Janko Arah kot predsednik, Bojana Jurenec in Milan Vogel kot podpredsednika, blagajničarka Petra Mlakar, tajnica Pavlina Ošlak in člani upravnega odbora: Bernardka Petrović-Mager, dr. Drago Kompan, Mira Vidmar, Daniela Čehovin, Janez Kožuh, Božo Čas, mag. Marijan Štriker, Renata Picej in Bernarda Lasan. Občni zbor je za častna člana imenoval Štefko Kučan in Draga Vobovnika.


Sobota in nedelja, 15. in 16. november 2014


Avanturistična sekcija je pripravila dvodnevni izlet: Martinovanje na Dolenjskem in v Beli krajini, ki je bil zaradi nezadostnega števila prijavljenih članov društva odpovedan.


Sobota, 1. december 2014


Avanturistična sekcija je pripravila enodnevni izlet: Miklavževanje na Koroškem, ki je bil zaradi nezadostnega števila prijavljenih članov društva odpovedan.


Četrtek, 8. januar 2015

Letošnje leto smo klubske dejavnosti skupaj s Klubom koroških Slovencev v Ljubljani začeli s pogovorom o Vinku Möderndorferju, učitelju in pedagogu, neumornem zbiralcu ljudskega blaga na Koroškem in drugod po Sloveniji. Vnuk Vinko, verjetno najpogosteje nagrajevani sodobni slovenski pisatelj ter filmski in operni režiser, je bil zelo živahen in zanimiv sogovornik in pripovedovalec o življenju in delu svojega deda, pa tudi o svojem (njegov oče je bil Korošec iz okolice Črne).


Četrtek, 5. februar 2015

Na februarski koroški okrogli mizi pri Slamiču se nam je predstavila klena Korošica in svetovljanka, doktorica znanosti s področja onkologije: Berta Jereb. Razkrila nam je, kaj počne v svojem tretjem življenjskem obdobju, ko nam je predstavila svojo novo knjigo z naslovom: Moji časi, kraji in ljudje. Njeno zgodbo so dopolnjevali še gospa Alenka Veber, ki je knjigo uredila pod okriljem Mohorjeve družbe, najstarejše slovenske založbe, katere sedež je bil v letih od 1920 do 1927 tudi na Koroškem, na Prevaljah. Zbranim se je pridružil še dr. Hotimir Lešničar – Merik kot avtor predgovora.


Konec februarja 2015

KKL je izdal bilten, v katerem v pisni in elektronski obliki objavlja vse društvene dejavnosti v preteklem letu (od plesa do plesa).


Sobota, 14. marec 2015

Tradicionalni Koroški večer s plesom z odlično hrano in glasbo – saksofonisti Ota Vrhovnika so nas spet navduševali do zgodnjih jutranjih ur.


Četrtek, 9. april 2015

V Slovenskem etnografskem muzeju smo si ogledali razstavo avtorice mag. Polone Sketelj: »VRATA«. Na razstavi smo hodili od vrat do vrat, od najstarejših znanih vrat, ključev in ključavnic, ohranjenih v muzejskih in zasebnih zbirkah, do najsodobnejših primerkov protivlomnih in protipožarnih vrat.


Sreda, 15. april 2015

Veselo druženje kulinarične sekcije ob osvajanju skrivnosti in znanj kuhanja.


Četrtek, 7. maj 2015

Gost majske okrogle mize pri Slamiču je bil Dravograjčan Marijan Pušnik, diplomirani košarkarski trener ter učitelj plavanja in smučanja, ki je kot trener vodil številne nogometne klube tako v domovini kot v tujini (v Iranu in na Japonskem).


Sobota, 9. maj 2015

Praznovanje Dneva zmage na morju v okviru jadralske sekcije.


Sobota in nedelja, 23. in 24. maj 2015

Sekcija za avanturizem je organizirala enodnevni izlet na Festival solzic v Kotljah in na Prežihovini in na Kotljado, kjer se je predstavila naša kulinarična sekcija s kuhanjem izvirne koroške enolončnice.


Sobota, 13. junij 2015

Jadralska sekcija je organizirala jadranje po Tržaškem zalivu.


Torek, 16. junij 2015

Kulinarična sekcija KKL-a je organizirala 3. koroško kuharijo.


Četrtek, 2. julij 2015

Golfska sekcija je organizirala golfsko srečanje na golfskem igrišču Diners.


Nedelja, 5. julij 2015

Jadralska sekcija je organizirala jadranje po Tržaškem zalivu.


Sobota, 11. julij 2015

Jadralska sekcija je organizirala jadranje po Tržaškem zalivu.


Četrtek, 3. september 2015

Na okrogli mizi je dr. Matija Gorjanc predstavil kratek vodnik po kirurgiji obraza, čeljustnic in zob.


Začetek 2015

V začetku leta je plesna sekcija organizirala plesne vaje, na katerih smo izpopolnili znanja o številnih plesih, ki smo jih nato demonstrirali na Koroškem večeru s plesom. Ples v paru je posebna oblika komunikacije med dvema osebama. S plesom se naučimo poslušanja partnerja, sledenja in vodenja ter harmoničnega gibanja in odnosa, ki ga usklajujemo z glasbo in soplesalcem. Je odličen način sproščanja in druženja, ki bogati naša življenja, nas povezuje ter na ta način naše klubsko delovanje oplemeniti tudi s tovrstno aktivnostjo. Plešemo tako standardne kot latinskoameriške plese. Program plesnih vaj je prilagojen udeležencem in je odvisen predvsem od želja in plesnega napredka udeležencev plesnih vaj.


Celotno obdobje od septembra 2014 do septembra 2015

V obravnavanem obdobju je bil KKL, zlasti vodstvo kluba, primoran posvetiti veliko časa TIRS. TIRS je v začetku junija 2014 uvedel postopek nadzora nad »oglaševanjem in prodajo izleta v Maroko«. Ker KKL ni nikoli, v vseh svojih 22 letih obstoja, niti oglaševal niti prodajal nobenega izleta, ampak je vsako leto organiziral vsaj en društveni izlet za svoje člane, v skladu z Zakonom o društvih, smo bili v KKL nemalo presenečeni, ko je TIRS povabil predsednika kluba na zagovor glede organizacije tega izleta.


TIRS v vabilu ni navedel nobenega pravnega temelja, na podlagi katerega je začel nadzor po uradni dolžnosti, kar bi po zakonu moral navesti, zato se vabilu ni bilo mogoče odzvati. Iz vabila se namreč ni dalo razbrati, katero domnevno sporno dejanje naj bi bilo predmet nadzora in na kakšni konkretni pravni podlagi. Tega pojasnila inšpekcijskega organa KKL kljub večkratnim zahtevam, naj organ konkretizira in jasno opredeli predmet postopka, KKL vse do zaključka postopka ni prejel. Če ni jasno, katera domnevno sporna dejanja so predmet nadzora in kateri predpisi bi lahko bili z njim kršeni, se nobena stranka v postopku, niti KKL, ne more (učinkovito) izjavljati, torej navajati ustreznih dejstev in dokaze, s katerimi lahko izpodbija oziroma ovrže sume domnevno spornega ravnanja.


Tako je TIRS 14 mesecev nezakonito vodil postopek zoper KKL in ga 15.7.2015 s sklepom, ki je že pravnomočen, ustavil. TIRS namreč, v skladu s pričakovanjem, ni ugotovil nobenih kršitev zakonov in drugih predpisov v zvezi z društvenim izletom v Maroko. V tem postopku je sodelovalo 5 (PET) tržnih inšpektorjev in sicer: Feri Duška, Katja Bitenc, Blanka Jakšič, Mirana Omerzu in glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlič.


TIRS nam ves čas teka postopka ni dovolil vpogleda v spis, čeprav smo to zahtevali že ob uvedbi postopka, nato pa še večkrat. Že samo to dejstvo, da je TIRS ravnal v nasprotju z jasnimi določbami Zakona o upravnem postopku, ki stranki vedno omogoča vpogled v spis, je zelo zaskrbljujoče. Šele julija 2015 nam je TIRS omogočil delni vpogled v spis, ki je razkril še številne druge kršitve zakonov pri vodenju postopka.


TIRS je inšpekcijski postopek vodil zoper društvo zaradi »oglaševanja in prodaje izleta v Maroko«, vendar pa z nobenim dejanjem ni raziskoval vprašanja oglaševanja izleta, niti njegove prodaje, ampak je, kot nakazujejo dosedanji izsledki, na različnih naslovih iskal osebne podatke članov društva in jih je od zaprošenih subjektov oziroma institucij tudi prejel. Takšno poizvedovanje o osebnih podatkih članov društva, in ne o društvu, ki je v postopku nadzora, je v nasprotju z zakonom, je torej nezakonito. Noben zakon TIRS-u namreč ne omogoča, da bi lahko v konkretnem postopku poizvedoval po podatkih tretjih oseb, ki niso v inšpekcijskem postopku.


TIRS se je v hierarhiji državnih organov v tem postopku postavil nad represivne organe, nad policijo in javno tožilstvo, in je od Abanke, kjer ima društvo transakcijski račun, zahteval podatke o prometu na računu, česar v nobenem primeru ne bi smel storiti. Če morata namreč za pridobitev takšnih podatkov policija ali javno tožilstvo pridobiti dovoljenje preiskovalnega sodnika, pri čemer represivni organi raziskujejo kazniva dejanja, ne more imeti TIRS kot prekrškovni organ večje pristojnosti, da bi lahko brez izrecne materialne pravne podlage pridobival bančne podatke, ki predstavljajo bančno tajnost po Zakonu o bančništvu. TIRS je torej nezakonito zahteval, da naj Abanka izda bančno tajnost, kar je, žal, banka tudi storila, ko je TIRS-u posredovala podatke o prometu na društvenem transakcijskem računu. Posledično je bilo društvo prisiljeno odpreti transakcijski račun v tujini, v Avstriji, kjer slovenski državni organi nimajo neposrednega dostopa do računov in jim je tako njihovo nezakonito delovanje onemogočeno.


KKL je ves čas postopka poudarjal, da TIRS po zakonu o društvih in po materialnih pravnih predpisih, ki obravnavajo posamezne dejavnosti, ni pristojen voditi inšpekcijskega postopka zoper društvo v nobeni dejavnosti, razen na področju gostinstva, saj mu Zakon o gostinstvu to izrecno omogoča, drugi predpisi pa mu to preprečujejo. Toda TIRS očitno veljavne pravne ureditve ne spoštuje in postopa v nasprotju z jasnimi, nedvoumnimi zakonskimi določbami.


Ker gre pri vprašanju pristojnosti TIRS za sistemsko vprašanje, bo treba temu vprašanju posvetiti v bodočnosti še več pozornosti. Prepričan sem, da bo to vprašanje rešeno v duhu ustavnopravnega načela svobode združevanja civilne družbe, kar bo koristilo tako KKL-u kot tudi vsem drugim društvom v Sloveniji.


Janko Arah

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page