top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Majsko srečanje za okroglo mizo bo v četrtek, dne 06. maja 2010 ob 20.uri

Klub Korošcev Ljubljana

1111 Ljubljana, Večna pot 11

Tel.: 01 256 17 23 Fax: 01 256 17 24

Račun pri A banki, d.d., Ljubljana

št.: 05100-8010444952


Spoštovana Korošica, spoštovani Korošec!


Naše majsko srečanje za okroglo mizo bo


v četrtek, dne 06. maja 2010 ob 20.uri (OB OSMIH)

v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana Tema okrogle mize bo: OBVLADAJMO PODNEBNE SPREMEMBE - UPORABIMO LES.


Vodil jo bo Bojan Pogorevc, univ. dipl.. ing. lesarstva, ki je o sebi zapisal:


Rodil sem se v februarju leta 1959 na začetku mežiške doline v dolini med Peco in Uršljo goro s pogledom na prelepe koroške gozdove. Odraščal sem v Ravnah na Koroškem, kraju, obdanem z gozdovi in najmočnejšo tovarno plemenitih jekel v tem delu Evrope. Energije mi nikoli ne zmanjka, tako sem se takoj zavezal aktivnemu zdravemu načinu preživljanja prostega časa – športu – predvsem atletiki – tek v gozdu mi vedno znova napolni »baterije«. Tudi kot entuziast in organizator, dobro desetletje predsedujem Koroškemu atletskemu klubu. V domačem kraju sem maturiral na gimnaziji, med boljšimi v generaciji. Naši gozdovi pa so me dobesedno usmerili v študij, študij lesarstva, kjer sem diplomiral leta 1982, kot drugi v generaciji. Les me je in me navdušuje s svojo enkratnostjo – neizmernimi možnostmi, ki nam jih ponuja. Tako že trideset let plemenitim naše bogastvo LES. Od prvih korakov v službi, ko sem delal za različnimi lesno-obdelovalnimi stroji, razvoja, do trženja in menežiranja od najmanjših pa do velikih podjetij v lesni in pohištveni industriji, s poudarkom na lastni blagovni znamki in doseganju čim višje dodane vrednosti.


OBVLADAJMO PODNEBNE SPREMEMBE - UPORABIMO LES


Svet, tudi razviti, se danes spopada s problemom podnebnih sprememb, pomanjkanjem energije in negotovostjo dobave ključnih energentov (nafta, zemeljski plin). Vprašanje je, ZAKAJ? Zakaj se soočamo s temi velikokrat drastičnimi in pogostokrat neobvladljivimi spremembami. Odgovor nemalokrat preprosto spregledamo. Zato, ker uporabljamo energetsko potratne, človeku in okolju neprijazne surovine, materiale in izdelke iz le teh, kot so beton, jeklo, plastika. Rešitev je, da preidemo na energetsko nepotratne, človeku in okolju prijazne surovine, materiale in izdelke. Tako imenovane nizkoogljične materiale in tehnologije. Patric Moore, eden od ustanoviteljev gibanja Greenpeace, je v svoji knjigi »Green spirit« zapisal. LES, je odgovor. Tega se premalo zavedamo, še posebej v Sloveniji, kjer je z gozdom poraščene preko 60 % površine, kar predstavlja 300 milijonov kubičnih metrov lesa. Gozd in les sta za Slovenijo strateška prednost. Lesna industrija je lahko v celoti vezana na domačo surovino. Les je edina surovina, ki je imamo relativno v izobilju, zato jo zmoremo predelati doma do najvišje dodane vrednosti. Ob sodobnih načelih trajnostnega razvoja, uvedbi Kjotskega protokola za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in ob zviševanju cene energije bi morala Slovenija v svojih strateških razvojnih programih nameniti velik poudarek gozdu in predelavi lesa. Lesno predelovalna dejavnost je okolju prijazna, in kot takšna tudi pripomore k turistični usmerjenosti Slovenije. Kot delovno intenzivna panoga zagotavlja številna delovna mesta in je tako pomembna za razvoj in ohranitev podeželja.


Ljubljana, dne 23. aprila 2010 Predsednik: Janko Arah


P.S.Vse, ki ste dobili to pisno vabilo in imate e-pošto prosim, da mi sporočite svoj elektronski naslov na: arah.consulting@eunet.si, da vas bomo odslej lahko obveščali samo po elektronski pošti.

Članarina znaša 20,00 evrov in jo lahko plačate na transakcijski račun našega kluba.

2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page