top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Redno mesečno srečanje, v četrtek, 3.10.2019 ob 19ih v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ

Updated: Jul 25, 2021

Spoštovani člani KKL-a!


Vabim vas na redno mesečno srečanje, ki bo v četrtek, 3.10.2019 ob 19.00 uri v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana.


Na srečanju bomo obravnavali težke kovine v okolju; strokovni, družbeni ali politični izziv. Srečanje bo vodil naš član dr. Marjan Veber.


Težke kovine so naravni elementi, ki imajo veliko atomsko maso in gostoto vsaj petkrat večjo od vode. Njihova uporaba povzroča široko razširjenost v okolju, ki povzroča zaskrbljenost zaradi možnih negativnih učinkov. Med najpomembnejše toksične kovine sodijo predvsem arzen, kadmij, krom, svinec in živo srebro. Strupenost težkih kovin je odvisna od več dejavnikov, med katerimi so pomembni zlasti njihova koncentracija, način izpostavljenosti in predvsem kemijske zvrsti, v katerih se nahajajo.


Za njihovo določitev obstaja več metod in tehnik, ki omogočajo njihovo določanje v različnih koncentracijskih nivojih. Med njimi prevladujejo spektroskopske metode (atomska absorpcijska in emisijska spektrometrija ter elementarna masna spektrometrija in elektroanalizne tehnike.


Marjan Veber bo predstavil nekatere najpomembnejše tehnike, predvsem njihove zmožnosti in omejitve. Posebna pozornost bo namenjena pripravi vzorca in oceni rezultatov. V razpravi pa bomo obravnavali nekatere aktualne probleme, povezane s težkimi kovinami v našem okolju.


Dr. Marjan Veber - Curriculum vitaeI. Osebni podatki:


Kraj in datum rojstva: 26. januar, 1951, Ravne na KoroškemII. Izobrazba:


Srednja šola:


1965-1968: Gimnazija Celje


Visokošolski študij:


1969-1973: Univerza v Ljubljani, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo, diplomiral


1974; pridobljeni naziv: diplomirani inženir kemije, kasneje univerzitetni diplomirani kemik


Podiplomski študij:


1974-1977: Univerza v Ljubljani, Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo


Magistrsko delo (mentor Prof. Dr. S. Gomišček); Diferencialna pulzna polarografija organ­skih substanc (1977); pridobljeni naziv: magister kemijskih znanosti


1988: Doktorat znanosti; naslov disertacije: Nekateri vidiki selektivnega predkoncentriranja v atomski absorpcijski spektrometriji (mentor Prof. Dr. S. Gomišček); pridobljeni naziv: doktor kemijskih znanostiIII. Delovne izkušnje:


1974-1978 Raziskovalni asistent na Kemijskem inštitutu Ljubljana (bivši Kemijski inštitut Borisa Kidriča)


1979-1989 Asistent za področje analizne kemije pri Katedri za analizno kemijo na Oddelku za kemijo in kemijsko tehnologijo, FNT, Univerza v Ljubljani (VTOZD Kemija in kemijska tehnologija)


1989-1994: Docent za področje analizne kemije na isti katedri


1994-1999: Izredni profesor za področje analizne kemije


1999-2016: Redni profesor za analizno kemijo


2017: Zaslužni profesor ULIV. Strokovna izpopolnjevanja v tujini:


1978 Max Planck Institut für Metallforschung, Institut für Werkstoffwissenschaften, Laboratorium fur Reinstoffe (pri prof. G Tölgu), Scwäbisch Gmünd, Nemčija (6 mesecev)


1983 Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscow, (1 mesec)


1988 Southern Illinois University at Carbondale, Il., U.S.A. (1 mesec)


1989 Minsk University (1 mesec)


1990 Institute of Food industry Moscow (1 mesec)


1991 Southern Illinois University at Carbondale, Il., U.S.A. (8 mesecev)


1994 Southern Illinois University at Carbondale, Il., U.S.A. (1 mesec)


1997 Southern Illinois University at Carbondale, Il., U.S.A. (1 mesec)V. Znanstveno delo:


Znanstveno raziskovalno delo obsega širše področje analizne kemije, njegovo glavno znanstveno delo je povezano z raziskavami v atomski absorpcijski in emisijski spektrometriji, analitiki sledov, tehnikami predkoncentriranja in separiranja v atomski spektrometriji, razvojem postopkov za učinkovito uvajanje vzorcev v atomski spektrometriji (termični razpršilniki), analitiko bioloških materialov (uporaba voltametričnih in spektroskopskih metod), študijem interakcij med kovinami in biološko aktivnimi substancami (antibiotiki, kemoterapevtiki), raziskavami atmosferskih aerosolov ter študijem postopkov za določevanje hlapnih ogljikovodikov in ostalih prekurzorjev pri nastanku troposferskega ozona.VI: Biliografija


http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190929210041-A2558563.htmlVII. Organizacijsko delo:


1994-1999 Predstojnik Katedre za analizno kemijo FKKT, UL


1999-2001 Prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL


2001-2004 Dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL


2004-2016 Predstojnik Katedre za analizno kemijo FKKT, UL


2007-2013: Predsednik Habilitacijske komisije UL


1996 - podpredsednik Slovenskega kemijskega društva,


1992 - predsednik spektroskopske sekcije istega društva.


2014 - Član izvršilnega odbora (Administrative Council) ECTNA, od leta 2015 zakladnik-treasurerVIII. Nagrade in priznanja:


Bronasta vidra - Priznanje inštituta ERICo za sodelovanje in mentorstvo (2002)


Zlata plaketa Univerze v Ljubljani (2009)


Pohvala študentov za najboljšega predavatelja na smeri biokemija, 2010


Zahvala rektorja UL ob zaključku predsedovanja HK UL (2013)


Zahvala Študentskega sveta UL za doprinos na področju habilitiranja (2013)


Priznanje Maksa Samca za zasluge za fakulteto (2015)IX. Ostalo:


Član uredniškega odbora Acta chimica slovenica


Organizacija znanstvenih konferenc


Simpoziji “Spectroscopy in Theory and Practice”


1st Symposium: Zreče, 1983 (član.org.odbora)


2nd Symposium: Bled, 1984 (član.org.odbora)


3rd Symposium: Bled, Slovenia, (član.org.odbora)


4th Symposium: Kranjska gora, Slovenia, 1987 (član.org.odbora)


5th Symposium: Bled, Slovenia, (član.org.odbora)


6th Symposium with international participation: Bled Slovenia, 1990, (član.org.odbora)


7th Symposium with international participation: Bled, Slovenia 1991, (Predsednik progr. odbora)


8th Symposium with international participation: Bled, Slovenia, 1993, (Predsednik progr. odbora)


9th International Symposium: Bled, Slovenia, 1995 (Predsednik progr. odbora)


10th International Symposium: Bled, Slovenia, 1997 (Predsednik progr. odbora)


11th International Symposium: Bled, Slovenia, 1997 (Predsednik progr. odbora)


12th International Symposium: Bled, Slovenia, 1999 (Predsednik progr. odbora)


13th International Symposium: Bled, Slovenia, 2001 (Predsednik prog. odbora)


5th International Symposium Chromatography & Hyphenated Techniques, Bled 1998 član.org.odbora)


2nd European Furnace Symposium (St. Petersburg, Ruska federacija 1996, (član znanstvenega odbora)


3rd European Furnace Symposium (St. Petersburg, Ruska federacija 1996 Praga, Češka republika(član znanstvenega odbora)


4th European Furnace Symposium Podbanske, Slovaška – 2000 (član znanstvenega odbora)


4th Mediterranean Basin conference on analytical Chemistry (MBCAC IV) – Predsednik org. odbora


Slovenski kemijski dnevi, 1996- 2016 (član org. odbora)


Vabljeni.


Predsednik KKL:


Mag. Janko Arah


P.S.


Članarino za leto 2019, ki znaša že več let nespremenjenih 20,00 €, lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun kluba. KLUB KOROŠCEV LJUBLJANA ima račun pri banki Posojilnica-Bank EGEN, filiala Borovlje-Ferlach, Hauptplatz/glavni trg 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija: IBAN: AT 3910 0000 0250 3696; BIC: VSGKAT2K

6 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page