top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na aprilsko klubsko srečanje, v četrtek, dne 9. aprila 2015 ob 17.00 uri

Spoštovani člani KKL-a ,


vabim vas na aprilsko klubsko srečanje, ki bo NASLEDNJI


v četrtek, dne 9. aprila 2015 ob 17.00 uri (OB PETIH)

Zbor pred Slovenskim etnografskim muzejem, Metelkova 20, Ljubljana

Ogledali si bomo razstavo VRATA. Po razstavi nas bo vodila avtorica mag. Polona Sketelj ali Korošica Sonja Kogej Rus (Tel. 01 3008750 ali 031 728 955).

Slovenski etnografski muzej (SEM), osrednji slovenski etnografski muzej, je nastal leta 1923, ko se je ločil od narodnega muzeja. Njegovi začetki se navezujejo na zbirko Deželnega kranjskega muzeja, ki je nastal že leta 1821. Etnološko gradivo je bilo javnosti prvič predstavljeno ob otvoritvi nove stavbe Kranjskega deželnega muzeja Rudolfinum leta 1888, v katerem si je delil prostore z Narodnim muzejem Slovenije in Prirodoslovnim muzejem Slovenije vse do leta 1997, ko se je preselil na Metelkovo v prostore nekdanje vojašnice. V Etnografski muzej se je preimenoval leta 1941. Leta 2004 je muzej dokončno odprl vrata nove razstavne hiše z razstavo Evropski etnografski muzeji v SEM. 9. marca 2006 je bila svečana otvoritev prvega dela stalne razstave Med naravo in kulturo, ki prikazuje zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine. Etnografski muzej namreč hrani tudi bogate zbirke neevropskih kultur, za katere so darovali predmete misijonarji Friderik Baraga, Ignacij Knoblehar, Franc Pirc, Janez Čebulj in nekateri pomorščaki in ambasadorji.


V letu 2013 je tako Slovenski etnografski muzej praznoval 90-letnico svojega delovanja. Poleg drugih dogodkov je gotovo najpomembnejši odprte občasne razstave Vrata. Prostorski in simbolni prehod življenja. Glavna avtorica je muzejska svetovalka mag. Polona Sketelj, pri tako zahtevnem projektu pa so sodelovali številni sodelavci iz domačega muzeja pa od zunaj. Veliko dela so imeli tudi različni mojstri, saj je bilo treba razstavne prostore temeljito pripraviti.

Avtorica je zapisala: "Vrata zbližujejo ali razdružujejo, so simbolni in prostorski, odprti in zaprti prehodi, mejniki med nami in drugimi, med našim in tujim, med dvema stanjema, dvema svetovoma, med znanim in neznanim, med svetlobo in temo, bogastvom in revščino, med posvetnim in svetim. O vratih govorijo številne pesmi, prozna besedila, na njih so dobili navdih številni slikarji in kiparji. Moč njihove simbolike je zajeta v pregovorih in rekih, šegah in navadah. S postopnim razvojem so se vrata preoblikovala od vhodne odprtine v bivališče do prostorov prehajanj, ki s pragom, vratnimi krili, portali, ključi, ključavnicami in vratnim okovjem človeka fizično in simbolno varujejo, mu zagotavljajo zasebnost ter dajejo možnost, da z njimi izrazi kdo je. Skupaj s celotno prednjo fasado so vrata kot naslovnica knjige. Govorijo o ljudeh, ki so jih izdelali, o tistih, ki so z njimi živeli, o vzponih in padcih družin, o razvoju domov, o poimenovanju zasebnosti, o odprtosti in zaprtosti … Na razstavi vodi pot od najstarejših znanih vrat, ključev in ključavnic, ohranjenih v muzejskih in zasebnih zbirkah, do najsodobnejših primerkov. Vrata popeljejo obiskovalce v različne predele Slovenije k družinam različnih poklicev in družbenega izvora. Predstavljajo jim številne zgodbe o ljudeh, ki so jih izdelali, o tistih, ki so z njimi živeli, o vzponih in padcih družin, o razvoju domov, o poimenovanju zasebnosti, o odprtosti in zaprtosti ... Zgodbe o vratih kot praznikih in vsakdanjikih. “


Zato je to izredno zanimivo razstavo treba videti.


Ljubljana, dne 1.4.2015

Predsednik KKL: Janko Arah

P.S. Prosim, da članarino v višini 20,00 € nakažete na transakcijski račun kluba: SI56 0510 0801 0444 952.

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page