top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na aprilsko okroglo mizo SODOBNO VÉDENJE O MESU IN PRAVILNA PRIPRAVA

Spoštovani člani KKL,


Vabim vas na aprilsko okroglo mizo SODOBNO VÉDENJE O MESU IN PRAVILNA PRIPRAVA,


ki bo v četrtek, dne 5. aprila 2018 ob 18.00 uri (OB ŠESTIH) v


kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana,


(najbližje parkirišče: parkirna hiša Kozolec, vhod z Dvorakove ulice)na kateri nam bosta predavala prof. dr. Slavko Čepin in naš član UO KKL prof. dr. Drago Kompan. Prvi je strokovnjak za poznavanje kakovosti govejega mesa, drugi pa za področje mesa drobnice (ovce in koze).


1. del


Od obeh velikih strokovnjakov bomo imeli priložnost poslušati o sodobnem načinu ponudbe in priprave govedine in mesa drobnice oziroma kako posodobiti slovensko kulinariko na tem področju. Spoznali bomo značilnosti govejega mesa in mesa drobnice in se seznanili s trendi ponudbe in priprave. Kakšne so posledice po rednem uživanju mesa in kako to vpliva na imuniteto in ali ima karcinogeno delovanje. Slišali bomo tudi, kako naj se v sedanjem času prehranjujemo? Kaj pomeni oznaka »meso slovenskega porekla« in kakšne so lastnosti, kakovost in posebnosti tega mesa. Kaj pomeni »zorjeno meso« in kje ga lahko kupimo. Tudi o peki odličnih zorjenih stejkov nas bo prof. dr. Slavko Čepin na tem predavanju poučil. Kdaj soliti, kako vroče naj bo grelno sredstvo, kako dolgo jih pečemo, itd.


Iz prve roke strokovnjakov boste slišali marsikaj novega in zanimivega, zato se predavanja vsekakor udeležite!2. del


V okviru sekcije KKL »Koroška kuharija« bomo izvedli še praktični del (pravilno pečenje stejkov) v soboto, dne 26. maja na enem od pikniških prostorov v bližini Ljubljane. Seveda bomo zagotovili ustrezno zorjene stejke in jih družno pekli in preizkušali ter se družili v prijetnem vzdušju. Poleg tega bomo poskusili tudi pečenega jagenjčka.


Prisrčno vabljeni tudi v soboto, dne 26.5.2018 - vsi člani KKL in tudi člani vaše družine - rezervirajte si čas.dr. Slavko Čepin (red. prof.)


Prof. dr. Slavko Čepin je eden največjih strokovnjakov za področje govedoreje na Slovenskem. V svojem strokovnem področju se je ukvarjal predvsem s kakovostjo govejega mesa vseh vrst. Raziskovalno pot na tem področju je začel na Kmetijskem inštitutu Slovenije in od leta 1980 na Biotehniški fakulteti, oddelku za živinorejo, kjer je največ proučeval klavno kakovost različnih kategorij goved (teleta, biki, krave, voli) ter kakovost mesa med različnimi pasmami in križanci, vzrejenimi v različnih tehnologijah reje in prehrane. Leta 1975 je bil eden od treh ekspertov, ki so pripravili standard za ocenjevanje kakovosti govejega mesa v tedanji Jugoslaviji, leta 1990 pa je vodil pripravo novega slovenskega standarda.


Poleg tega je predaval več predmetov s področja govedoreje in kakovosti mesa in bil je mentor ali somentor številnim diplomantom in doktorandom študija živinoreje in zootehnike ter živilstva.


Med prvimi v Sloveniji je že pred desetletji uvajal postopke zorenja govejega mesa. Šele v zadnjem desetletju v nekaterih mesnicah in nekaterih trgovskih hišah na njegovo prigovarjanje in pobude prodajajo poleg svežega tudi zorjeno govedino.dr. Drago Kompan (red. prof.)


Prof. dr. Kompan je na gorski kmetiji rojen Korošec. Je eden večjih strokovnjakov za področje reje drobnice na Slovenskem. Vzpostavil je Rejski in selekcijski program za ovce (1982) in za koze (1996) ter bil vodja tega programa vse do upokojitve 2016. leta Je avtor knjige Reja drobnice (1996) in soavtor drugih strokovnih knjig. Po večletnih prizadevanjih mu je uspelo, da je bil leta 1992 sprejet nacionalni »Program ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali«, ki ga je vodil vse do upokojitve. Na Biotehniški fakulteti je predaval predmete, kot so: Reja drobnice, Biotska raznovrstnost v živinoreji, Pašna živinoreja, sodeloval je tudi pri nekaterih predmetih na Veterinarski fakulteti. Povezan je bil predvsem s terenom, saj je tesno sodeloval z rejci in njihovimi lokalnimi združenji in predvsem z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije. Je avtor ali soavtor več kot 700 bibliografskih enot (znanstveni in strokovni članki, knjige, ekspertize, poročila, mentorstva in somentorstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih itd.). Sodeloval je tudi pri strokovnih podlagah za različne vrste zakonodaje s področja živinoreje in biotske raznovrstnosti v živinoreji. Bil je član številnih mednarodnih organizacij (EAAP, SAVE, ERFP, DAGENE) ter član Komisije za genetske resurse (CGRFA) pri FAO. Sodeloval je v več mednarodnih in EU projektih (Alpinespace GHEEP, GEN-RES 020, HERITAGESHEEP, GEN-RES 040, EFABISnet, vodil je ERFP projekt SUBSIBREED.


Lep pozdrav.


Janko Arah

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page