top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na novembrsko okroglo mizo, v četrtek, dne 5.11.2015 ob 17h

Spoštovani člani KKL,


Vabim vas na novembrsko okroglo mizo, ki bo v četrtek, dne 5.11.2015 z začetkom ob 17,00 (PETIH) na sedežu družbe


G-M&M, proizvodnja in marketing, d.o.o., Brvace 11, 1290 Grosuplje

(G (Grosuplje) – M (Manufacturing) & M (Marketing)).


Prevoz v Grosuplje si organizira vsak sam. Zbrali se bomo v avli družbe, kjer nas bo pozdravil tokratni gostitelj - naš član g. Peter Tevž, nato se bomo kratko sprehodili skozi tovarno in trgovino ter približno ob 17.30 začeli s 15-20 minutno predstavitvijo GMM-a. Potem bo besedo prevzel dr. Bogomil Ferfila, ki bo v naslednji uri s slikami predstavil svoje doživetje Severne Koreje, in sicer preteklost, sedanjost in prihodnost te Azijske države.


G-M&M, d.o.o. je podjetje z več kot 40-letno tradicijo. Black&Decker p.o. Jugoslavija je nastal s podpisom JV (Joint Venture) pogodbe o skupni naložbi leta 1973 med partnerjema Black&Decker UK (49%) in Tehno Impex Ljubljana (51%). Predstavlja eno izmed prvih treh skupnih naložb v Jugoslaviji in konkretno pojavno obliko deklariranega odpiranja jugoslovanskega gospodarstva navzven tako, da je bilo dovoljeno in izvedeno tuje vlaganje. Namen cele operacije je bil seveda dokaj prozaičen – na trgu je manjkalo praktično vseh vrst blaga, posebej še kvalitetnega električnega ročnega orodja in celoten projekt je bil zamišljen kot hibrid za zagotavljanje konvertibilnega plačilnega sredstva – deviz z lokalno proizvodnjo iz SOP (Sets of Parts) in tako s prodajo na konvertibilne trge kreirati potencial za uvoz kvalitetnega zahodnega blaga in ga prodajati z visoko profitabilnostjo na lačnem trgu ter pri tem mimogrede še vzdrževati dobro rejeno uvozno-izvozno podjetje Tehno Impex. Podjetje je bilo izjemno uspešno, hitro je rastlo, investiralo v nove proizvodne kapacitete in 23 milijonski trg ter je kmalu postalo vodilni ponudnik električnega ročnega orodja v hudi konkurenci z Iskro. Peter Tevž se je podjetju pridružil 1987. leta. Tuji partner je po izteku 20 letnega obdobja skupne naložbe najavil zaradi vojnih dogodkov v Jugoslaviji nepodaljšanje JVA ter s tem ipso facto napovedal likvidacijo podjetja. Vodstvena ekipa je v dogovoru s tujim in domačim partnerjem ter banko izvedla MBO in leta 1993 ustanovila novo podjetje G-M&M, ki je prevzelo pravice in obveznosti starega podjetja ter podpisalo nove, ekskluzivne pogodbe za oskrbo trgov. Pri tem se je soočilo s padcem prodaje z nivoja 32 mio DEM na 7 mio DEM in s trdim ter dobrim delom močno povečalo proizvodnjo za zahodne trge. S tem je delno nadomestilo izpad prihodkov in dajalo zanesljiv kruh 85 sodelavcem.


V naslednjih letih, ko se je vojna vihra v nekdanji Jugoslaviji umirila, je družba G-M&M, d.o.o. ustanovila hčerinska podjetja v Zagrebu, Beogradu in Skopju ter predstavništvo v Sarajevu. Trenutno zelo uspešno dobavlja na vsa tržišča nekdanje skupne države - s tem, da je beležila velike odpise v 90 letih zaradi vojnih dogodkov in nekaj let nazaj zaradi nasedle naložbe v Radečah ter neizterljivih terjatev na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in Sloveniji (Merkur).


Trenutno zaposluje 50 sodelavcev v Grosuplju in 11 sodelavcev na trgih nekdanje Jugoslavije, razen Slovenije, stavi na proizvodnjo maloserijskih visokokvalitetnih proizvodov za renomirane naročnike in prodajo izdelkov visokokvalitetnih blagovnih znamk Black&Decker, DeWalt, Stanley in Delor.


Prof. dr. Bogomil Ferfila je ustanovitelj in vodja magistrskega študija Ameriške, nemške in svetovne študije na Fakulteti za družbene vede in redni profesor Univerze v Ljubljani. Poučuje in raziskuje na področju primerjalnih politik, regionalnih študij in javne ekonomike. Njegov dodiplomski in podiplomski študij je potekal na področju ekonomije, sociologije in politologije na različnih univerzah, kjer je pridobil tudi ustrezna spričevala. V Sloveniji je objavil več kot 40 knjig, kar nekaj v angleškem jeziku. Številne njegove knjige so izšle v tujih državah: v ZDA (1991, 2000, 2010), USSR (1991), Kanadi (1993, 1994), Srbiji (1989, 2012), Indiji (2011), Nemčiji (2012) in Moldaviji (2014).


Založba FDV je s pomočjo Ministrstva za kulturo 1994. leta začela izdajati njegovo zbirko knjig z naslovom Svet na dlani. Dosedaj je izšlo že dvajset knjig – četrta je obravnavala Antarktiko, peta Japonsko, šesta Grenlandijo in Arktiko, sedma ZDA, trinajsta Etiopijo, dvajseta Vzhodno Evropo. Knjige v tej zbirki so sinteza interdisciplinarnih analiz posamezne države, potovalnih izkušenj pisca in izjemno obsežnega podpornega fotografskega gradiva.


Prof. dr. Bogomil Ferfila je objavil nekaj sto člankov in krajših del v številnih domačih in tujih revijah, zlasti kanadskih, poljskih, ameriških, srbskih in francoskih. Udeležil se je konferenc in seminarjev v Izraelu, ZDA, Japonski, Avstriji, Braziliji in Kanadi ter kot gostujoči profesor predaval na: Univerzi Kalifornija v njenih kampusih Los Angeles,

Berkeley in Riverside, Državni univerzi New York, Univerzi Duke, Državni univerzi Ohio – vse v ZDA; Univerzi Simon Fraser, Univerzi York, Univerzi Carleton, Univerzi British Columbia, Univerzi Winnipeg – vse v Kanadi; pa na Akademiji znanosti v Sovjetski zvezi, Univerzi Adelaide v Avstraliji, Univerzi Katmandu v Nepalu, Univerzi Tokyo in Japonskem institutu za mednarodne odnose na Japonskem, Institutu za parlamentarni razvoj in podjetništvo v Minsku v Belorusiji.


V letih 1990-1991je bil na postdoktorskem izobraževanju v ZDA kot Fulbrightov štipendist. Leta 1998 je bil na postdoktorskem izobraževanju na Japonskem kot štipendist Japonske fondacije. V pomladnem semestru 1991 je predaval predmet Primerjalne politike na Državni univerzi Cleveland, ZDA. V poletnih semestrih 1991 in 1993 je predaval predmet Socialistična gospodarstva in države na Univerzi Manitoba, Kanada. V letih 1998 do 2014 je bil vsako leto od enega do dveh mesecev gostujoči raziskovalec na Univerzi Manitoba, Kanada ali Državni univerzi Washington, ZDA.


Ljubljana, dne 22.10.2015


Predsednik KKL:


Janko Arah


P.S.:


Tisti, ki letošnje članarine v znesku 20,00 € še niste nakazali, jo lahko nakažete na transakcijski račun, ki ga ima KLUB KOROŠCEV LJUBLJANA pri banki Posojilnica-Bank Borovlje-Celovec, Hauptplatz/glavni trg 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, bančna štev. 39.102, račun štev. 2.503.696; IBAN: AT78 3910 2000 0250 3696; BIC: VSGKAT2K102.

0 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page