top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na prvo srečanje za okroglo mizo

Klub Korošcev Ljubljana 1111 Ljubljana, Večna pot 11 Tel.: 01 256 17 23 Fax: 01 256 17 24 Račun pri A banki, d.d., Ljubljana št.: 05100-8010444952


Spoštovana Korošica, spoštovani Korošec,


Prvo jesensko srečanje za okroglo mizo bo


v četrtek, dne 6. 9.2007 ob 20.uri v hotelu CITY HOTEL (bivši hotel TURIST), Dalmatinova ulica 15 v Ljubljani


Okroglo mizo o etnološkem raziskovanju Koroške bo vodila dr. Marija Makarovič.


Dr. Marija Makarovič se je rodila leta 1930. S triindvajsetimi leti je diplomirala iz etnologije in desetletje za tem tudi doktorirala s temo Slovenska kmečka noša od srede 19. stoletja do danes. Vse od diplome do upokojitve leta 1979 je bila zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju. Raziskovala je predvsem nošo in o njej izdala številne knjige, med drugimi tudi o oblačilni kulturi slovenskega kmečkega prebivalstva v Rožu (1996) in Podjuni (1999). Druga raziskovalna področja so bila kmečko gospodarstvo, medsebojna pomoč, viri preživljanja, ljudsko zdravilstvo ter pregovori.


Dobesedno je prehodila večji del slovenskega ozemlja, rezultat tega pa so številne monografije o krajih (Strojna, Črna, Sele, Korte, Mengeš, Predgrad, Črmošnjiško-Poljanska dolina …) in ljudeh (Tomaž Holmar, Lovro Kaselj, Milka Hartmanova …), oblačilni kulturi na Slovenskem ter zbirka pripovedi Tako smo živeli. Število njenih strokovnih in znanstvenih člankov se vrti okrog štiristo.


Zelo pomembno je njeno sodelovanje s folklornimi skupinami, ki so nenehno prosijo, naj razišče nošo njihovega kraja in na podlagi njenih raziskav je oblečena že marsikatera folklorna skupina v Sloveniji.

S Koroško je povezana od študentskih let, ko je sodelovala v etnološki terenski ekipi, ki je raziskovala na avstrijski strani Koroške. Poleg že omenjenih monografij in zbirke desetih knjig pripovedi oz. življenjskih zgodb koroških Slovencev Tako smo živeli, ni mogoče spregledati njene vloge pri ustanovitvi Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu, ki se je razvil v najpomembnejšo slovensko znanstveno ustanovo na avstrijskem Koroškem.

Da ni spoštovana le med strokovnimi kolegi in seveda med ljudmi, kjer je raziskovala, potrjuje tudi lanskoletna nominacija revije Jana za Slovenko leta.


Ljubljana, 29.08.2007


Predsednik: Janko Arah


Po sklepu UO KKL z dne 16.11.2006 znaša po 1.1.2007 članarina 20 evrov, ki jo nakažite na zgornji račun.


Sporočam vam tudi, da je naša spletna stran zaživela in sicer pod www.klubkoroscevljubljana.si


0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page