top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na redno mesečno srečanje, ki bo v četrtek, dne 3. oktobra 2013 ob 19.00 uri

Spoštovani člani KKL-a,


Vabim vas na redno mesečno srečanje, ki bo


v četrtek, dne 3. oktobra 2013 ob 19.00 uri (OB SEDMIH) v

v kavarni "KAVA-ČAJ" - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana,

(najbližje parkirišče: parkirna hiša Kozolec, vhod z Dvorakove ulice)


na katerem nam bo DARE STOJAN predstavil delovanje Evropskega ekonomskega socialnega odbora (EESO), katerega član je že več let.


Dare Stojan je bil rojen dne 27.3.1053 v Slovenj Gradcu, kjer je vse do odhoda v srednjo šolo v Maribor, živel na domači kmetiji na Legnu pri Slovenj Gradcu. Po končani srednji šoli se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Med časom bivanja v študentskem naselju je bil aktiven na Radiu Študent in UK ZSMS. Nato je bil eden od ustanoviteljev in pozneje predsednik študentske organizacije Forum (kulturno in športno društvo), ki se je v 80-tih letih združila v zvezo Škuc-Forum in deluje še danes.


Že leta 1977 je skupaj s kolegom Mihom Savinekom ustanovil obrtno obratovalnico Studio TS in se je podal na pot obrti in podjetništva. V začetku so bili posli vezani na opravljanje storitev ozvočenj in osvetljevanj na področju takratne Jugoslavije, za namene velikih koncertov in prireditev. Iz tega se je razvila proizvodnja aparatur za ozvočenje in svetlobne efekte, kasneje pa t.i. sistemski inženiring, kjer so projektirali in postavljali tudi najbolj zahtevne video sisteme v gledališčih, kino dvoranah, igralnicah, velikih podjetjih, kongresnih centrih, parlamentih itd.


Tik pred začetkom recesije je podjetje TSE, d.o.o. prodal avstrijskemu podjetju AVC in se deloma umaknil iz zelo intenzivnega podjetniškega življenja. V podjetju Avitel, katerega lastnik je, sedaj skupaj s strokovnjaki iz informacijske tehnologije sodeluje pri razvoju interaktivne multimedijske platforme za potrebe E-izobraževanja, E-kulture, Telemedicine itd.


V vseh letih vodenja podjetja je najtesneje sodeloval s svojo sestro Bernardo (Stojan) Lasan, ki jo Korošci poznamo kot aktivno članico Kluba Korošcev Ljubljana. Bernarda Lasan vodi oz. prevzema občasne dogodke na turistični kmetiji na Legnu, v katero je Dare Stojan investiral del kupnine od prodaje podjetja TSE.


Še v času, ko je podjetje razvijal, je bil zelo aktiven v organih Obrtne zbornice Slovenije in kasneje tudi ustanovitelj in 10 let predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije. Zaradi te funkcije je bil tudi član Ekonomsko socialnega sveta v Republiki Sloveniji.


Čeprav ga politika neposredno nikdar ni zanimala, je vse od začetka samostojne slovenske poti kritično spremljal model privatizacije in tudi vse (nepravilne) pojave, ki so spremljali slovensko tranzicijo. Posebej pozorno spremlja razvoj drobnega gospodarstva v naši domovini in vse težave, ki jih imajo podjetniki.


Z vstopom Slovenije v evropsko integracijo ga je Ekonomsko socialni odbor in Vlada RS imenovala za enega od sedmih predstavnikov v Evropskem ekonomskem socialnem odboru (EESO), ki deluje kot posvetovalno telo pri Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu evropske unije. Imenujejo ga tudi most med civilno družbo EU in evropskimi institucijami. EESO nudi dovolj informacij in pregleda o tem, v kakšni situaciji je trenutno naša domovina. Zanimivo je, da lahko kot volonter - ker redno večkrat na mesec obiščem Bruselj - spremljam dogajanja v Evropi in jih primerjam z razmerami doma. Ob tem se mi venomer zastavlja vprašanje: zakaj v Sloveniji bolj ne poznamo naše "širše domovine", zapletenih odnosov odločanja znotraj EU in vseh priložnosti, ki jih našemu gospodarstvu ponuja evropski trg ...

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page