top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na redno mesečno srečanje, v četrtek, dne 4. septembra 2014 ob 19.00 uri (OB SEDMIH)

Spoštovani člani KKL-a,


Vabim vas na redno mesečno srečanje, ki bo


v četrtek, dne 4. septembra 2014 ob 19.00 uri (OB SEDMIH)


v Slovenski filharmoniji, Kongresni trg 10, Ljubljana


Konec leta Gospodovega 1701 se je na domu ljubljanskega patricija Janeza Bertolda pl. Höfferja zbralo nekaj enako mislečih in sklenilo ustanoviti Akademijo filharmonikov. Delovala je po italijanskih vzorih, svoje naloge in poslanstvo so člani orisali v zakonih – Leges, za akademski simbol pa so izbrali orgle Sv. Cecilije, njihove zavetnice. O Slovenski filharmoniji nam bo pripovedoval in nam jo bo razkazal njen direktor – Damjan Damjanovič.


Damjan Damjanovič je bil rojen 6.6.1964 v Slovenj Gradcu očetu Milanu in mami Ivki, stanuje na Muti, Gasilska 12. Osnovno šolo je obiskoval na Muti in v Vuzenici. Bil je aktiven v dramskem in šahovskem krožku, kot športnik v košarki, atletiki in smučanju, predvsem pa se je ukvarjal z glasbo, ki je še danes sestavni del njegovega življenja.


Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru. Aktivno se je udeleževal tekmovanj kot solist na trobenti, v komorni zasedbi TRIO trobent in pihalnem orkestru SGBŠ. Preje je več prvih nagrad v vseh kategorijah na takratnih republiških tekmovanjih v Sloveniji in Jugoslaviji. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Enega pomembnejših uspehov na Akademiji je dosegel v zasedbi trobilni kvintet, s katero so prejeli prvo nagrado na Jugoslovanskem tekmovanju in si s tem prislužili odmevnejšo turnejo po Italiji. Diplomiral je na instrumentalnem oddelku, z nazivom akademski trobentar in profesor trobente, v razredu našega priznanega trobentača Stanka Arnolda.


V času študija je deloval kot svobodni umetnik, leta1987 pa se je redno zaposlil kot trobentač v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana. V njem je igral 15 let, ko je svojo umetniško pot prekinil zaradi zdravstvenih razlogov. Zato je v operi zaprosil za premestitev in premeščen je bil za vodjo marketinga in stikov z javnostmi. Aktiven je bil tudi kot sindikalni zaupnik SVIZ-a ( sindikat vzgoje in izobraževanja) v SNG Opera in balet.


Kot prvi predsednik kulturne konference v sindikalni organizaciji SVIZ, član IO in GO SVIZ, si je prizadeval za boljše razmere glasbenikov in vseh zaposlenih v kulturi. Prepričan je, da je bilo opaženo njegovo delo in prizadevanja za izboljšanje razmer zaposlenih na področju kulture v Sloveniji in da mu je pripomoglo k temu, da je bil pozneje sedmimi kandidati na četrtem razpisu izbran za direktorja Slovenske filharmonije.


Direktor Slovenske filharmonije je od oktobra 2003. V svojem mandatu je naredil največji napredek pri decentralizaciji dejavnosti, povečal je število gostovanj po Sloveniji in povečal

je delež slovenske glasbe v programih Slovenske filharmonije. Osebno ocenjuje, da je to najpomembnejša aktivnost Slovenske filharmonije za Slovence in nacionalno identiteto. Kot

direktor, ki odgovarja za poslovno in programsko strategijo zavoda, se je kljub nasprotovanju določene strokovne javnosti odločil, da strokovno vodstvo in razvoj orkestra namesto

umetniškim vodjem zaupa šefu dirigentu - tujcu. Danes lahko odločitev ocenimo kot pozitivno, saj je kakovostna raven orkestra dosegla zavidljivo visoko raven, v zadovoljstvo abonentov in obiskovalcev.


V prostem času rad obiskuje srečanja svojega Rotary kluba Tivoli, zelo rad prosti čas izkoristi za sprehode v naravo, vožnjo z motorjem in pozimi za smučanje.


Ljubljana, dne 26.8.2014


P.S.


Vljudno prosim, da članarino v višini 20,00 € nakažete na transakcijski račun kluba:

SI56 0510 0801 0444 952.

1 view

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page