top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Ples v paru


Tako kot �e 2 leti zapored, tudi letos razpisujemo te?aj plesa v paru. Plesali bomo ob ?etrtkih dve �olski uri in sicer od 19:00 do 20:30 ure. Glasbi in gibu se bomo prepu�?ali v dvorani prelepega studia Eviana v Trzinu, na naslovu �pruha 19.


Ples v paru je posebna oblika komunikacije med dvema osebama. Skozi ples se nau?imo poslu�anja partnerja, sledenja in vodenja ter harmoni?nega gibanja in odnosa, ki ga usklajujemo z glasbo in soplesalcem. Je odli?en na?in spro�?anja in dru�enja, ki bo obogatil va�a �ivljenja.


Plesali bomo tako standardne kot latinskoameri�ke plese: umirjen angle�ki val?ek, strasten tango, sve?ani dunajski val?ek, divjo salso, chacha ali veselo sambo in jive, discofox, slowfox ali bachato, ... Program vaj bo prilagojen vam in odvisen predvsem od va�ih �elja in va�ega plesnega napredka.S prvim sklopom 4ih vaj za?enjamo v ?etrtek 22.1.2015 in zaklju?imo v ?etrtek 12.2.2015. Nato imamo 1 teden prosto in nadaljujemo z novim sklopom 4ih vaj od ?etrtka 26.2. in z zaklju?kom v ?etrtek 19.3.2015. ?e bo �elja in zanimanje, bomo za vas pripravili tudi kak�en plesni ve?er, kjer se boste lahko dru�ili in preplesovali.


Cena sklopa 4ih vaj po 2 �olski uri je 75 eur po osebi. Posamezna vaja pa zna�a 20 eur po osebi, torej 10 eur za eno �olsko uro.


Svoje plesno znanje boste nadgrajevali pod skrbnim vodstvom Ane Jurenec Ana ple�e �e 16 let in je v svoji plesni karieri dosegala uspehe na tekmovanjih in nastopih v Sloveniji in po tujini. Njena plesna pot jo je poleg latinskoameri�kih in standardnih plesov popeljala tudi v raziskovanje drugih plesnih stilov kot so: flamenco, salsa, sodobni ples, balet,... Je diplomirana psihologinja in je mnenja, da je ples eden najbolj�ih na?inov spro�?anja ter doseganja samozavesti. Hkrati ples izbolj�uje socialne spretnosti in krepi razumevajo?e ter spo�tljive medosebne odnose.


Zato toplo vabljeni v prelepi svet plesa!


Ana

7 views

Recent Posts

See All

26. KOROŠKI VEČER S PLESOM

KLUB KOROŠCEV LJUBLJANA VAS VABI NA 26. KOROŠKI VEČER S PLESOM HOTEL LEV, SALA KARANTANIJA, LJUBLJANA V soboto, dne 9. marca 2019 Ob 19.uri KULTURNO ZABAVNI PROGRAM V njem bodo sodelovali:_ - kitarist

Comments


bottom of page