top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Zapis o aprilski okrogli mizi 2009

MEŽIŠKA DOLINA SKOZI ČAS


Župan občine Mežica g. Dušan Krebel, ki nepoklicno opravlja svojo funkcijo, nas je v aprilu tl. počastil z zanimivo in obsežno predstavitvijo delovanja kraja Mežiške doline.


Občina Mežica, v kateri prebiva 3900 prebivalcev, ima 350 - letno tradicijo. Naveden kraj nam je bil izpovedno predstavljen z osebnim žarom, zlasti v pomenu zgodovinskega, kulturnega in gospodarskega razvoja, skozi zgodovino kraja naše koroške deželice.


Med drugim je bil predstavljen program dolgoročne sanacije Mežiške doline ter uspešna realizacija načrtovanih planov v zadnjem kratkoročnem obdobju.


Prizadevnost občanov Mežiške doline je pripomogla k oživitvi marsikatere predhodno ugašajoče dejavnosti na področju upravljanja malih in srednje velikih podjetij ter razvoja turizma. Po zaslugi mnogih uspešnih strokovnjakov in prizadevnih Korošcev se lahko Mežiška dolina zahvali za uspešno delovanje znanih in manj znanih panog širokega spektra gospodarske in negospodarske dejavnosti. Domiselno je tudi sodelovanje in izmenjava izkušenj županov celotne Koroške regije, kakor tudi iz območja obmejne Koroške na strani sosednje Avstrije.


Za podoživitev vsega obširno povedanega v družbi župana g. Krebla bi bilo smiselno, da si člani koroškega kluba v nekoliko večjem številu (ne samo kot prisotna peščica udeležencev - poslušalcev) v bližnji prihodnosti tudi ogledamo in prisluhnemo utripu vsakdana te lepe dolinice.

Erna Virnik

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page