top of page
 • Writer's picturePffft Tsss

Zapisnik upravnega odbora, september 2007

KLUB KOROŠCEV Ljubljana 1111 Ljubljana, Večna pot 11 Tel: 01 256 17 23

Fax: 01 256 17 24


ZAPISNIK upravnega odbora Kluba Korošcev Ljubljana, ki je bil v sredo, 19.09.2007 v prostorih sedeža društva ob 18.00 uri


Prisotni: Janko Arah, Bojana Jurenec, Jaro Medl, Štefan Lasnik, Bernarda Lasan, Fajmut Štefan, Mager Nada, Vogel Milan, Vlado Mostnar; opravičili so se: Kompan Drago, Kožuh Janez, Picej Renata, Grošelj Jožefa in pa Mlakar Petra.


Pričetek ob 18.15 uri

Dnevni red:

 1. ogled spletne strani

 2. dogovor o okrogli mizi

 3. tradicionalni ples v marcu 2008

 4. razno

Ad 1.:

Ogledali in spoznali smo spletno stran; s katero smo zadovoljni. Sprejet je bil sklep: potrdili plačilo 1.250,00 EUR za oblikovanje in izdelavo spletne strani. Prav tako je odobreno 100,00 EUR mesečno Bojanu, za redno vzdrževanje in redno ažurno dopolnjevanje le te.


Ad2.:

Oktobrska okrogla miza; dogovorili se bomo z županom g. Zanoškarjem, za obisk v mesecu novembru.

Sledeči predlogi za oktobrsko okroglo mizo :

 1. obisk Bank Austria; predviden za oktober; tema: vlaganja

 2. obisk Batiča; tema:botanika

 3. obisk Branka Javornik; tema: agronomija

Predlog, da se okrogle mize prestavijo na 19.00 uro, je bil sprejet.


Ad3.:

Tradicionalni, tokrat 15., Koroški ples:

 1. ali bo potekal kot vsako leto doslej, v Hotelu Slon, ali spremenimo lokacijo; predlog je bil npr. Hotel Mons?

Zaenkrat ostajamo pri tradicionalni lokaciji, Hotel Slon; se pa preveri (g. Jaro Medl), kako je v hotelu Mons in nas o tem obvesti na naslednji seji UO.

Ples bo drugo soboto v mesecu marcu 2008, to je 8. marec.

Predlogi za ansambel: Vagabundi, Fantje treh dolin, Juhu banda, Objem? Preverimo cene in kvaliteto ansambla in sprejmemo dokončno odločitev na eni od naslednjih sej UO.

Predlogi za vložke (glasbene ali kakršne koli druge) med plesom:

 1. Adi Smolar; preverimo oz. se poskušamo dogovoriti z njim

Predlogi za licitacijo: odločili smo se za umetniške slike. Sprejet je bil sklep; predlagamo avtorjem-umetnikom, da dobijo povrnjeno 1/3 od zlicitirane vrednosti umetniškega dela. Tako bomo tudi lažje pridobili umetniška dela oz. motivirali umetnike za sodelovanje. V primeru, da je umetniško delo neokvirjeno, dobi umetnik ¼ zlicitirane vrednosti.

Za umetniška dela poskrbijo: Joža Grošelj, Janko Arah, Nada Mager, Kožuh Janez. Vogel Milan, Jaro Medl in Bojana Jurenec.

Za hrano na Koroškem plesu poskrbita Jaro Medl in Renata Picej. Zagotovil je, g. Jaro, pestro izbiro hrane.

Cena karte za ples bo znašala 40,00 eurov.

Za medijsko promocijo plesa poskrbita Bernarda in Bojana.


Ad4.:

Točka razno Govorili smo o biltenu: V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala, potem bi tudi za 15. obletnico izdali bilten. Nadalje pa bi bilten izhajal vsako 5 leto in sicer malo bolj obsežno. G. Kompan poskrbi za to; pomaga ga. Nada; dogovorili smo se za naklado 700 – 500 izvodov. Bilteni se pošljejo skupaj z vabilom; s tem se izognemo »dupliranju« biltena (nekateri so jih prejeli 2krat ali celo 3krat; kar pa ni potrebno.)

Obletnico delovanja kluba praznujemo na plesu; takrat se tudi podelijo priznanja in zahvale za dolgoletno delo, aktivnim in prizadevnim članom dolgoletnim sponzorjem… Število nagrad in pohval se omeji.

Članstvo je dalo tudi pobudo za morebitno organizacijo prireditve ob okrogli obletnici npr. v Cankarjevem domu ali Festivalni dvorani. To je projekt, ki zahteva bolj celovito organizacijo in profesionalen pristop. O tem razmišljamo; se pozanimamo za pogoje in idejo razvijamo dalje.

Pod točko razno: smo se pogovarjali tudi o izletih;

 1. razen izleta na Mljet, trenutno ni planiranega izleta.

Predlog je bil podan za Prekmurje: Moravske Toplice (v sodelovanju z g. Arahom: golf in oddih v termah) za 19., 20. in 21. oktober 2007. Predlog je podala Bojana; v nadaljnem telefonskem razgovoru z g. predsednikom, je zaradi odsotnosti predlagateljice izleta, le ta prestavljen na pomlad 2008.

Pod točko razno:

 1. sprejet je bil sklep, da je naslednja seja UO pri Kristančiču. To je v torek 16.10.2007; organizator g. Jaro Medl.

 2. Blagajničarka pripravi spisek plačanih članarin; do konca oktobra 2007

 3. Truditi se je potrebno za pridobivanje novih članov; predvsem mlajših

Seja UO KKL-a je bila zaključena ob 19.45 uri.


Ljubljana, 20.09.2007


Tajnik: Bojana Jurenec Predsednik:Mag. Janko Arah

2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page