top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

KKL, okrogla miza 9.5.2019

Updated: Jul 25, 2021

Spoštovani člani KKL-a,


Vabim vas na redno mesečno srečanje, na katerem bomo dali priložnost slovenščini. Srečanje bo v četrtek, 9. maja 2019 ob 19.00 uri v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana in ga bo vodila Dr. Boža Krakar Vogel ob sodelovanju Petre Jordan.


Dajmo priložnost slovenščini je kombinacija delavnice in okrogle mize, ki želi spodbuditi k razmišljanju, izmenjavi mnenj, aktiviranju znanja in zavesti o slovenskem jeziku. Namenjena je odraslim jezikovnim uporabnikom, ki imajo v vsakdanjem in delovnem življenju opraviti z jezikom ali pa se zanj preprosto zanimajo.


Vključuje več dejavnosti: uvodne informacije o pravni ureditvi slovenščine, o njeni rabi na različnih področjih družbenega življenja, o odgovornosti njenih skrbnikov - medijev, družine, šole idr. Teoretično in praktično prikažemo sodobne jezikovne priročnike, odgovarjamo na vprašanja in spodbujamo diskusijo med udeleženci.


Ta se še posebej razživi v drugem delu prireditve - pri skupnem pregledu rešitev anonimnega preizkusa iz praktičnega poznavanja slovnice, pravopisa in sloga. Trije udeleženci, ki zberejo največ točk, na koncu dobijo priznanje Všeček za slovenščino in vabilo, da se udeležijo nacionalnega tekmovanja Zlati všeček za slovenščino.


Dr. Boža Krakar Vogel je redna profesorica za didaktiko književnosti in predava na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je avtorica več strokovnih knjig in člankov, članica predmetne maturitetne komisije, soavtorica učbenikov, častna članica Slavističnega društva Slovenije in častna občanka občine Semič. Projekt »Dajmo priložnost slovenščini« je zastavila v okviru Slavističnega društva Slovenije pred tremi leti in ga s strokovnimi sodelavci uspešno uresničuje po Sloveniji in celo v tujini.


Petra Jordan, strokovna sodelavka, je profesorica slovenščine, nekdanja tajnica Slavističnega društva Slovenije, zdaj pa je zaposlena kot lektorica na TV Slovenija.


P.S.


Članarino za leto 2019, ki znaša že več let nespremenjenih 20,00 €, lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun kluba. KLUB KOROŠCEV LJUBLJANA ima račun pri banki Posojilnica-Bank EGEN, filiala Borovlje-Ferlach, Hauptplatz/glavni trg 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija: IBAN: AT 3910 0000 0250 3696; BIC: VSGKAT2K


Lep pozdrav.


Janko Arah

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page