top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Predavanje o internacionalizaciji poslovanja in medkulturnem managementu

Spoštovani člani KKL-a,

Vabim vas na redno mesečno srečanje, ki bo

v četrtek, dne 12. maja 2011 ob 20.00 uri (OB OSMIH) v v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana,

na katerem nam bo mag. Zoran Vaupot predaval o

INTERNACIONALIZACIJI POSLOVANJA IN MEDKULTURNEM MANAGEMENTU

Namen in cilji predavanja: Društvenim članom predstaviti sodoben pristop k obvladovanju internacionalizacije poslovanja, z upoštevanjem managementa medkulturnih razlik v komunikaciji. Predavanje bo izvedeno kot kombinacija predstavitve dolgoletnih praktičnih izkušenj predavatelja iz mednarodnega poslovanja, pojasnjenih skozi prizmo sodobnih teoretičnih konceptov.

Vsebina predavanja: * ali lahko govorimo o prevladujočem pristopu k internacionalizaciji poslovanja slovenskih podjetij? * kako se kaže pomen učinkovitega medkulturnega managementa pri prodoru na tuje trge? * katere ključne spremembe v poslovanju oz. vodenju slovenskih podjetij potrebujemo za učinkovitejši prodor na strateško zanimive izvozne trge?

Predavatelj: mag. Zoran Vaupot, MBA, partner in direktor podjetja SIGEM Business Consulting, je pridobil prve mednarodne poslovne izkušnje v Parizu, kjer je l. 1992 ustanovil in pet let vodil hčerinsko podjetje priznane slovenske firme na področju gradbeništva.

Po vrnitvi domov v svetovanju deluje že 14. leto. Specialist na področju mednarodnega managementa, zaključuje doktorat na Ekonomski fakulteti univerze Pierre Mendès v Grenoblu (Francija), kjer obravnava vpliv medkulturne komunikacije na obseg neposrednih tujih naložb. Poleg aktivnega svetovalnega dela je predavatelj na mnogih strokovnih konferencah doma in v tujini ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

Ljubljana, dne 6.5.2011 Predsednik: Janko Arah

P.S. Članarino za leto 2011, ki znaša nespremenjenih € 20,00, lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun kluba.

1 view

Recent Posts

See All
bottom of page