top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na novembersko okroglo mizo

Klub Korošcev Ljubljana

1111 Ljubljana, Večna pot 11

Tel.: 01 256 17 23 Fax: 01 256 17 24

Račun pri A banki, d.d., Ljubljana

št.: 05100-8010444952


Spoštovana Korošica, spoštovani Korošec,


Novembrsko srečanje za okroglo mizo bo


v četrtek, dne 8. 11.2007 ob 19.uri (ob sedmih) v hotelu CITY HOTEL (bivši hotel TURIST), Dalmatinova ulica 15 v Ljubljani


Okroglo mizo bo vodil župan mestne občine Slovenj Gradec, Matjaž Zanoškar.


Matjaž Zanoškar, univ. dipl. org., rojen 9. oktobra 1951 v Slovenj Gradcu, je župan mestne občine Slovenj Gradec. Večino svojega življenja je preživel prav v Slovenj Gradcu, kjer si je ustvaril tudi družino in je oče treh otrok. Ves čas službovanja je bil družbenopolitično aktiven, deloval je v kulturi, šolstvu in gospodarstvu. Preden je bil leta 2002 prvič izvoljen za župana mestne občine Slovenj Gradec, je bil od leta 1995 dalje tudi načelnik Upravne enote Slovenj Gradec. V prostem času se zelo rad posveča športu, humanitarnim dejavnostim (član Lions kluba Slovenj Gradec) in kulturi.


Teme za okroglo mizo: Razvojne možnosti Koroške s poudarki na

- 3. razvojni osi,

- tehnološko gospodarsko in logistično razvojnim središčem Noordung,

- odpiranju visokošolskega prostora na Koroškem

- razvoju turizma - zahodno Pohorje, Drava kot priložnost, koroške terme itd.

- oblikovanju Koroške pokrajine.


Ljubljana, 2.11.2007

Predsednik: Janko Arah


Po sklepu UO KKL z dne 16.11.2006 znaša po 1.1.2007 članarina 20 evrov, ki jo nakažite na zgornji račun.

1 view

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page