top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Zapisnik NO, 31.05.2010

KLUB KOROŠCEV LJUBLJANA

VEčNA POT 11

1000 LJUBLJANA


NADZORNI ODBOR KKL


Ljubljana, 31.05.2010


ZADEVA: ZAPISNIK NADZORNEGA ODBORA KKL


Na povabilo predsednika Kluba KKL mag.Janka Arah, dne 31.05.2010 ob 17 uri smo se zbrali vabljeni člani nadzornega odbora (NO) Vlado Mostnar , Štefka Kučan, Meta Geršak in blagajnik kluba mag.Petra Mlakar, v prostorih sedeža KKL .


Na seji je predsednik kluba predlagal naslednji dnevni red:


1. Izvolitev predsednika nadzornega odbora (NO) KKL.

2. Pregled poslovanja KKL za obdobje 2006 do 2010.

3. Razno.


1.člani nadzornega odbora so za predsednika NO KKL izvolili Vlada Mostnar.


Po izvolitvi predsednika NO je s sejo nadaljeval predsednik NO Vlado Mostnar.

Predlagal je naslednji dnevni red:


1.Pregled delovanja in finančnega poslovanja kluba KKL

2.Razno


1.člani NO so pregledali finančno poročilo o poslovanju KKL za obdobje 2006 do 2010, ki ga je strokovno pripravila mag.Petra Mlakar, blagajnik kluba.

Iz urejene obsežne dokumentacije o finančnem in materialnem poslovanju KKL

NO ni ugotovil nepravilnosti o poslovanju kluba KKL. Pozitivno stanje na računu KKL tako omogoča uspešno poslovanje v prihodnje ob nadaljevanju podobnega programa dela kluba.


člani NO KKL so ugotovili, da je Klub Korošcev Ljubljana vsa štiri leta pravilno, uspešno in gospodarno posloval tako na finančnem kot na materialnem področju in je tako izpolnil program svojega dela.


2. Razno

V debati so člani NO podprli dosedanje aktivnosti kluba KKL in da klub kljub zmanjšanju prihodkov, nadaljuje s sedanjimi aktivnostmi.


Zapisal: Vlado Mostnar


Predsednik NO KKL

Vlado Mostnar


0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page