top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Zapisnik seje UO in NO KKL Ljubljana z dne 30.01.2008

Prisotni: Janko Arah, Kompan Drago, Lasnik Štefan, Mlakar Petra, Milan Vogel, Renata Picej in Joža Grošelj

Začetek ob 18.10 uri.

Priprave na ples KKL, ki bo 08.03.2008 ob 19:00 uri v Hotelu Slon v Ljubljani: - Ansambel: Juhu banda – Medel Jaro, opozorilo, da pisne potrditve še nimamo - Nastopajoči v kulturnem programu: - gostje iz Avstrije, »Kvintet Foletej Hartman« -»Kvintet Ajda« iz Prevalj (skupaj z vodjo: 6 oseb)

Povezovalka programa: Renata Picej


Vabilo: Oblika ostane enaka kot lani, spremeni se le barva, rdeče bela kombinacija, ter velikost pisave za »meni« (navedbo večerje), ki naj glede na ostalo vsebino vabila, (2/3 strani), zajema le 1/3 strani (manj poudarjeno!) Na vabilu naj bo omenjena poleg nastopajočih v kulturnem programu tudi licitacija umetniških del in podelitev Kralja Matjaža članom, za izjemne prispevke k delu kluba ob 15. obletnici . Oblika vabila sicer enaka kot lani, tekst pripravi Renata Picej.


Bilten : Ovitek prav tako v živo rdeči barvi, v kombinaciji z belo, kot vabila za ples. Biltena tokrat ne bomo podelili udeležencem plesa.

Tako vabilo za ples kot bilten predvidoma izideta 15.02.2008. Vsebino biltena in obliko pripravi Renata Picej, tisk je dogovorjen v Kmetijski založbi v Slovenj Gradcu ( D. Kompan).


Umetniška dela za licitacijo: do sestanka dogovorjeno in priskrbljeno: - 1 x litografija – Polde Oblak ( Milan Vogel) - 2 x akvarel - Andrej Grošelj (Joža Grošelj) - 1 x še ne definirana tehnika – Slivnikar (Janko Arah) - 1 x akvarel – Živko Toplak – Varaždin (Joža Grošelj) - 1 x še ne definirana tehnika – Boris Pudgar (Joža Grošelj)

Kdor priskrbi umetniška dela darovalcev, je dolžan napisati: Naziv avtorja, naziv dela, tehniko ter največ 5 stavkov o ustvarjalcu za njegovo oz. njeno primerno predstavitev. Tekst posredovati po elektronski pošti bodisi na KKL ali pa g. Kompan Dragu.

Pridobivanje sponzorjev za ples je še vedno aktualno, zadolženi vsi prisotni in neprisotni člani UO, NO in ostali aktivni člani. Za sponzorski prispevek - 500 € pripadata sponzorju 2 vstopnici za ples, - 1000 € pa 4 vstopnice

Fotograf na plesu: - isti kot lani, za dogovor poskrbi Štefan Lasnik.

Za Medijsko povezavo plesa s širšim družbenim okoljem sta zadolženi Bojana Jurenec in Bernarda Lasan. - Obdaritev oziroma priznanja ob 15. obletnici KKL:


2. Plakete in kipec Kralja Matjaža bodo podeljeni po več kriterijih:

  1. za udeleženca največjega števila akcij in prireditev, srečanj, izletov, okroglih miz (komisija oz. tajnica pregleda zapisnike in evidence prisotnosti za zadnjih 5 let (2002-2007); na osnovi evidentiranih članov se izbere člana, ki se je najpogosteje pojavljal na organiziranih prireditvah Kluba (še ne imenovan!);

  2. za osebo, umetnika, ki je bil največkrat donator umetniških del - za sponzoriranje prireditev Kluba (ga. Slivnikar);

  3. za najaktivnejše sodelovanje, tako v organizacijskem kot izvedbenem delu in udeležbi na aktivnostih, torej po vseh kriterijih (ga. Picej);

  4. za dolgoletno aktivnost v publiciranju in dokumentiranju dejavnosti kluba (Drago Vobovnik);

  5. po vseh kriterijih zagotavljanja uspešnega delovanja Kluba in vpetosti kluba v ustrezne družbene in finančno-pravne okvire itd… prejme plaketo in kipec Kralja Matjaža tudi predsednik Kluba (g. Arah).

Komisija v sestavi: Štefan Lasnik, Bernarda Lasan in Renata Picej poskrbi za ustrezno utemeljitev podeljenih priznanj ter za tekst in obliko plakete v tulcu.

Izdelavo 5 kipcev Kralja Matjaža v lesu bomo zaupali akademskemu kiparju Andreju Grošlju (za realizacijo in pravočasno dostavo se dogovori Joža Grošelj). Definirana velikost in oblika: cca 30 cm, namizni kipec, preciznejša obdelava lika Kralja Matjaža v zg. delu - glede na časovno stisko!)


3. Razno:

- Naslednja seja UO in NO KKL je predvidoma pri Isteniču, 26.03.2008, tema: ocenitev organizacije in izvedbe plesa, za organizacijo in dogovor za obisk z Isteničem se dogovori Renata Picej. - Na pomlad 2008 je bil preložen predviden oddih v Moravskih Toplicah (v sodelovanju z g. Arahom in gospo Jurenec: golf in oddih v termah). Termin še ni definiran. - V mesecu aprilu je predviden obisk AYURVEDE in okrogla miza o primernem odnosu do telesa in duha v sodobnem času. - V mesecu aprilu (19.04.) je predviden celodnevni izlet gradovi v Sloveniji: Posavski gradovi z ogledi razstavljenih zbirk: Bogenšperk, Sevnica, Brestanica, Brežice, program in organizacijo pripravita Leon Bevc in Joža Grošelj.


Seja končana ob 19:28 uri.


Zapisala: J. Grošelj

3 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page