top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Zapisnik UO, oktober 2009

KLUB KOROŠCEV Ljubljana

1111 Ljubljana, Večna pot 11

Tel: 01 256 17 23 Fax: 01 256 17 24


ZAPISNIK upravnega odbora Kluba Korošcev Ljubljana, ki je bil v petek 09.09.2009 v zidanici Stara Gora 18, Semič, lastnika g. Milana Vogla


Prisotni: Janko Arah, Bernarda Lasan, Janez Kožuh, Nada Mager, Milan Vogel, Medl Jaro in Bojana Jurenec


Odhod: ob 15.00 uri izpred sedeža društva KKL


Pričetek ob 19.00 uri, med večerjo


Dnevni red:

  1. Pregled dela in dogovor o okroglih mizah

  2. tradicionalni ples v marcu 2009

  3. bilten

  4. razno

Ad 1.:

Dosedanje aktivnosti oz. srečanja ob okroglih mizah so zelo dobra; člani kluba so izredno zadovoljni in se jih radi udeležujejo! Zato je sprejet sklep: s »tradicijo« okroglih miz nadaljujemo po ustaljeni praksi. V novembru bi le ta naj bila predvidoma 5. (petega)! Podani so bili predlogi: s strani Jarota Medla – ogled mestnega muzeja; Vogel Milan pa predlaga ogled Pučnikove dediščine. Novembrska okrogla miza bi tudi lahko bila povezana tudi z pokušino vin. Predlagana je tudi bila možnost ogleda razstave v Etnografskem muzeju (Vino in vinogradništvo!) Ena od možnost pa je tudi zakulisna predstavitev Cankarjevega doma – predlagal Janko Arah. Decembrska okrogla miza bi naj bila bolj »novoletno« obarvana, nekakšen zaključek, srečanje ob koncu leta: povabili bi Adija Smolarja ali Moniko Pučelj; povpraša Bernarda Lasan. Srečali pa bi se pri Slamiču; lokacija nam je »postala domača«, nudi prijetno druženje članov KKL z zanimivimi, Koroškimi gosti. Še naprej se trudimo, da povabimo znane Korošce in imamo tako možnost prisluhniti njihovemu zanimivemu delu, ustvarjanju, življenju in življenjskim izkušnjam. Januarja okrogle mize ne načrtujemo, februarja da; marca pa sledi vsakoletni tradicionalni ples v Slonu. V mesecu aprilu je predlagan voden ogled proizvodnje VIZAR-SIN-a.


Ad2.:

Za ples smo enotnega mnenja: v letu 2009 bo zopet v mesecu marcu in sicer 2. soboto! Potekal bo kot do sedaj v hotelu Slon v Ljubljani! Želimo, da naš Koroški večer s plesom ne bi uspel samo družabno, ampak tudi finančno! Cena vstopnic bo ostala nespremenjena (ista cena kot lani!) Člani UO KKL se bomo posebej potrudili za organizacijo plesa! Nada Mager bo poskrbela za voditeljico oz. vodenje plesa (predlagali smo Ano Rutar.) Vsak član posebej se mora potruditi, da »napolni« mizo za 10 oseb. V prvi vrsti smo zato, da se vabi gospodarstvenike, pa seveda vse ostale Korošce in prijatelje Koroške. Predlagali smo ansambel Objem! Licitacija umetniških del se nam zdi tudi zelo zanimiva; predvsem pa je pomemben izkupiček od prodaje. Nekaj umetniških del je že »obljubljenih«, za to poskrbijo Jaro, Bernarda, Janko, Nada in Bojana. Vse ostalo; hrana, morebitne degustacije, gostje iz Avstrije in ostale aktivnosti v zvezi z samim programom oz. potekom plesa pa bodo določene in dorečene na naslednji seji UO.


Ad3.:

Materiala za bilten imamo dovolj.

Sprejet je bil sklep: bilten bomo izdali kot do sedaj v pisni obliki (ker večina to želi in pričakuje); 700 izvodov, kot se je tiskalo do sedaj!

Določili smo odbor za bilten: - Kompan - vsebinsko Vogel - Picej - Arah


Ad4.:

Točka razno;

Spomladanske aktivnosti bi obravnavali in proučili na naslednji seji UO; ker pa je december oz. zimski čas tudi čas za razmišljanje, pričakujemo kar nekaj zanimivih in razgibanih predlogov! Vseeno pa jih je nekaj nanizanih: organizacija izleta v Helsinke (Rok Kajžer- veleposlanik v Helsinkih vabi!) – organizira Jaro Medl; Organizacija »bowlinga« – Nada Mager bo preverila prostor; vprašanje je, ali naredimo to v februarju? Lahko kdaj kasneje!? Za Martinovanje (še v tem letu) pa prevzame organizacijo Jaro Medl; planiran termin med 20. in 22. novembrom!


Seja UO KKL-a je bila zaključena ob 20.15 uri.


Ljubljana, 10.09.2009


Tajnik: Bojana Jurenec


Tajnik: Predsednik: Mag. Janko Arah

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page