top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Estetska ortodontija

Spoštovani člani KKL-a,


Vabim vas na prvo mesečno srečanje letos, ki bo

v četrtek, dne 3. februarja 2011 ob 19. uri (OB SEDMIH) v kavarni »KAVA-ČAJ« - SLAMIČ, Kersnikova ulica 1, Ljubljana,


na katerem nam bo g. Dejan Pirtovšek spregovoril o ESTETSKI ORTODONTIJI.

Potrebe in želje po ortodontskem zdravljenju odraslih se po svetu vedno bolj povečujejo in tako dosegajo že 20 - 40%. Zobozdravniki in specialisti različnih vej stomatogije spoznavajo, da lahko skupaj z ortodontskim zdravljenje veliko bolj kvalitetneje in dolgotrajneje oskrbijo težave pacientov in jim na ta način ortodonti omogočijo reševati in pripraviti pacienta na obsežno estetsko protetično rehabilitacijo. Važno pri tem je poznavanje osnov estetike v predelu med podočnikoma, za uspešno načrtovanje in končno izvedbo zdravljenja.

Želja pri odraslih po “nevidnem” zdravljenju, želja po “belih” estetskih nosilcih in skritih nosilcih je pripeljala do razvrstitve ortodontskih aparatov na tri skupine: nosilce na bukalnih površinah zob, nosilce na lingvalnih ploskvah in nevidni termoplastični snemni aparati. Razlike med njimi so tako v vrsti materiala kot v načinu mehanike premikanja zob, s tem je tudi povezana uspešnost premikanja zob, dolžina terapije in končni rezultat samega zdravljenja.

V tem predavanju bodo v začetnem delu na kratko prikazane smernice za estetiko v postavitvi sprednjih zob: razmerje med velikostjo in dolžino sprednjih zob, gingivalna linija, odnos mehkih tkiv pri nasmehu in govoru. V drugem delu bodo predstavljene skupine estetskih aparatov, njihove lastnosti, načini uporabe in njihove prednosti ter slabosti.


Ljubljana, dne 26.1.2011


Predsednik: Janko Arah


P.S. Članarino za leto 2011, ki znaša nespremenjenih € 20,00, lahko poravnate z nakazilom na transakcijski račun kluba.

DEJAN PIRTOVŠEK, rojen 28.8.1974, Kranj, stanujoč Levstikov trg 6, 1000 Ljubljana Tel.: 031 303236, e-pošta: dejan@pirtovsek.com


IZOBRAŽEVANJE - Specialistični izpit iz Zobne in čeljustne ortopedije opravil marca 2007. - Mednarodna šola akupunkture in moksibustije, izpit opravil spomladi 2004. - Strokovni izpit opravil januarja 2003. - Medicinska fakulteta - smer stomatologija, diplomiral decembra 2001. - Gimnazija Bežigrad, zaključni izpit opravil leta 1993.


NAGRADE - Prešernova nagrada za raziskovalno delo Vrednotenje treh načinov merjenja majavosti zob med higiensko fazo zdravljenja parodontalne bolezni, mentor doc. dr. Dušan Grošelj dr. stom., februar 2001.


ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI Član znanstvenega odbora Slovenskega ortodontskega društva, maj 2007. Demonstrator na katedri za Zobne bolezni in endodontijo, 1999-2000. Web Editor EDSA Magline – online časopis EDSA, 1997-1998. Glavni tajnik EDSA – European Dental Students Asociation, 1996-1997. Predsednik SIDSIC – Slovenian International Dental Students Asociation, 1995-1998.


OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Priprava digitalne oblike ortodontske dokumentacije. Vodenje osnovnega individualnega tečaja za uporabo programa za analizo telerentgenskih posnetkov in fotografij obraza. Vodenje osnovnega začetnega tečaja za obdelavo fotografij in uporabo računalnika pri ortodontski dokumentaciji. Pomoč pri vpostavitvi računalniške mreže za obdelavo podatkov in fotografij na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo v Ljubljani. Priprava prezentacij specializantov za 10. obletnico Slovenskega ortodontskega društva. V času absolventskega staža asistiral v zasebni zobozdravstveni ordinaciji, 2000-2001. Soustanovitelj in sodelavec Komunikacijsko informaciskega servisa ŠOU, 1995-1999.


PREDAVANJA

- predavanje z naslovom: Ortodontska obravnava odprtega griza sekalcev v obdobju zgodnje mešane denticije z bionatorjem po Baltersu, tip II, Slovensko ortodontsko društvo – 10. let, maj 2004. - predavanje na strokovnem seminarju slovenskega ortodontskega društva: Ortodontska obravnava z DAMON tehniko, predstavitev specialističnega primera, december 2007. - predavanje na 2. Letnem srečanju ortodontov, ortodontskih tehnikov in sester: Digitalna oblika ortodontske kartoteke, april 2009. - predavanje v okviru Stomatološke sekcije SZD: Pomoč ortodontije v zobozdravniški ordinaciji, junij 2009. - predavanje z naslovom: Estetska ortodontija - kako in kdaj?; Slovensko ortodontsko društvo 15. obletnica: Ortodontija skozi vsa življenjska obdobja, november 2009. - predavanje z naslovom: Sodobni 3D diagnostični postopki v ortodontiji; Slovensko ortodontsko društvo 15. obletnica: Ortodontija skozi vsa življenjska obdobja, november 2009.

2 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page